მასწავლებლების სია ( 83 )

ფოტო
ჯანაშია თამარი
ინგლისური

ფოტო
ჯანჯღავა თეა
მათემატიკა, ბუნება

ფოტო
ჯაფარიძე ეკა
ქართული ენა და ლიტერატურა, საღვთო სჯული, სპორტი