მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
54 ნიკოლოზი ჯობავა
54ალექსანდრე ჯობავა
54საბა ჯობავა
54მარიამი ჯოხტაბერიძე