მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ეკატერინე ხუროშვილი
54მართა ხუროშვილი
54მარიამი ხუციშვილი
54მატასი ხუციშვილი
54ნიკოლოზ ხუციშვილი
54ანდრია ჯავახიშვილი
54დემეტრე ჯავახიშვილი
54იოანე ჯავახიშვილი
54სალომე ჯავახიშვილი
54ცოტნე ჯავახიშვილი
54ნიკოლოზი ჯამდელიანი
54ნიკოლოზი ჯანელიძე
54სანდრო ჯანელიძე
54გიორგი ჯაფარიძე
54დავითი ჯაფარიძე
54დანიელი ჯაფარიძე
54მათე ჯაფარიძე
54ნინო ჯაფარიძე
54გიორგი ჯვარიძე
54გიორგი ჯიშკარიანი