მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49მათე ჯაფარიძე
49ნინო ჯაფარიძე
49გიორგი ჯვარიძე
49ნინო ჯვარიძე
49გიორგი ჯიშკარიანი
49ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
49 ნიკოლოზი ჯობავა
49საბა ჯობავა
49მარიამი ჯოხტაბერიძე
49მალხაზ ჰ გეწაძე