მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


55სანდრო ჯანელიძე
55გიორგი ჯაფარიძე
55დავითი ჯაფარიძე
55დანიელი ჯაფარიძე
55მათე ჯაფარიძე
55ნინო ჯაფარიძე
55გიორგი ჯვარიძე
55გიორგი ჯიშკარიანი
55ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
55 ნიკოლოზი ჯობავა
55ალექსანდრე ჯობავა
55საბა ჯობავა
55მარიამი ჯოხტაბერიძე