მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52დავითი ჯაფარიძე
52დანიელი ჯაფარიძე
52ვაკო ჯაფარიძე
52ლაშა ჯაფარიძე
52მათე ჯაფარიძე
52ნინო ჯაფარიძე
52გიორგი ჯვარიძე
52ნინო ჯვარიძე
52გიორგი ჯიშკარიანი
52ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
52 ნიკოლოზი ჯობავა
52საბა ჯობავა
52მარიამი ჯოხტაბერიძე