მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ნიკოლოზი წურწუმია
54გაბრიელ ჭანტურია
54ლანა ჭედია
54ლუკა ჭედია
54გაბრიელ ჭეიშვილი
54გიორგი ჭეიშვილი
54დავით ჭეიშვილი
54ელენე ჭეიშვილი
54მარიამ ჭეიშვილი
54ნიკოლოზ ჭეიშვილი
54ნინო ჭეიშვილი
54გიორგი ჭელიძე
54მაქსიმე ჭელიძე
54თომა ჭიკაიძე
54ნია ჭიკაიძე
54მარიამი ჭინჭარაული
54ნიტა ჭინჭარაული
54ტატო ჭიპაშვილი
54თეკლა ჭრელაშვილი
54ლიზი ჭრელაშვილი