მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ბარბარე ძინძიბაძე
54თამარი ძინძიბაძე
54მერაბი ძინძიბაძე
54ანდრია წასიძე
54მარიამი წასიძე
54მარი წერეთელი
54გიორგი წიბლიაშვილი
54ანა წიკლაური
54გიორგი წიკლაური
54დაჩი წიკლაური
54ლუკა წიკლაური
54ნია წიკლაური
54დავითი წოწონავა
54დიმიტრი წოწონავა
54ბარბარე წულუკიძე
54ბერი წულუკიძე
54გიორგი წულუკიძე
54იოანე წულუკიძე
54გიორგი წურწუმია
54მარიამი წურწუმია