მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46 ნიკოლოზი ჯობავა
46საბა ჯობავა
46მარიამი ჯოხტაბერიძე