მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46მარიამი ხუციშვილი
46მატასი ხუციშვილი
46ნიკოლოზ ხუციშვილი
46ანდრია ჯავახიშვილი
46იოანე ჯავახიშვილი
46ცოტნე ჯავახიშვილი
46ნიკოლოზი ჯამდელიანი
46ქეთევანი ჯანელიძე
46გიორგი ჯაფარიძე
46დავითი ჯაფარიძე
46დანიელი ჯაფარიძე
46ვაკო ჯაფარიძე
46ლაშა ჯაფარიძე
46ლუკა ჯაფარიძე
46მათე ჯაფარიძე
46ნინო ჯაფარიძე
46გიორგი ჯვარიძე
46ნინო ჯვარიძე
46გიორგი ჯიშკარიანი
46ნიკოლოზ ჯიშკარიანი