მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47იოანე ჯავახიშვილი
47ცოტნე ჯავახიშვილი
47ნიკოლოზი ჯამდელიანი
47ქეთევანი ჯანელიძე
47გიორგი ჯაფარიძე
47დავითი ჯაფარიძე
47დანიელი ჯაფარიძე
47ვაკო ჯაფარიძე
47ლაშა ჯაფარიძე
47ლუკა ჯაფარიძე
47მათე ჯაფარიძე
47ნინო ჯაფარიძე
47გიორგი ჯვარიძე
47ნინო ჯვარიძე
47გიორგი ჯიშკარიანი
47ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
47 ნიკოლოზი ჯობავა
47საბა ჯობავა
47მარიამი ჯოხტაბერიძე