მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52მარიამი წიკლაური
52ნიკოლოზ წიტაიშვილი
52საბა წიტაიშვილი
52დავითი წოწონავა
52დიმიტრი წოწონავა
52ბარბარე წულუკიძე
52ბერი წულუკიძე
52გიორგი წულუკიძე
52იოანე წულუკიძე
52ნიკოლოზი წურწუმია
52ნინო ჭავჭავაძე
52გაბრიელ ჭანტურია
52ლანა ჭედია
52ლუკა ჭედია
52დავით ჭეიშვილი
52ელენე ჭეიშვილი
52მარიამ ჭეიშვილი
52ნიკოლოზ ჭეიშვილი
52ნინო ჭეიშვილი
52ნინო ჭელიძე