მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52ნინო ცინცაძე
52გიორგი ციხიშვილი
52მარიამი ციხიშვილი
52ლუკა ცოცხალაშვილი
52დავითი ცუცქირიძე
52თინათინი ცხელიშვილი
52დათა ცხოვრებაშვილი
52ბარბარე ძარია
52ბარბარე ძინძიბაძე
52თამარი ძინძიბაძე
52მერაბი ძინძიბაძე
52ანდრია წასიძე
52მარიამი წასიძე
52ანა წეველიძე
52მარი წერეთელი
52გიორგი წიბლიაშვილი
52ანა წიკლაური
52გიორგი წიკლაური
52გიორგი წიკლაური
52ლუკა წიკლაური