მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ალექსანდრე ყანადაშვილი
54თამარი ყანადაშვილი
54ალექსანდრე ყანჩაველი
54გიორგი ყანჩაველი
54გიორგი ყანჩაველი
54მოსე ყანჩაველი
54ლუკა ყარაშვილი
54ნუცა ყარაშვილი
54ნანა ყელბერაშვილი
54ვაჩე ყველაიძე
54ვახტანგ ყველაიძე
54ლიზა ყველაიძე
54ალექსანდრე ყუბანეიშვილი
54ერეკლე ყულოშვილი
54იოანე შაკიაშვილი
54ია შანავა
54ანასტასია შანიძე
54გიორგი შანიძე
54ბარბარე შარაშენიძე
54ლაშა-გიორგი შარაშენიძე