მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


46ანდრია ჯავახიშვილი
46იოანე ჯავახიშვილი
46ცოტნე ჯავახიშვილი
46ნიკოლოზი ჯამდელიანი
46ქეთევანი ჯანელიძე
46გიორგი ჯაფარიძე
46დავითი ჯაფარიძე
46დანიელი ჯაფარიძე
46ვაკო ჯაფარიძე
46ლაშა ჯაფარიძე
46ლუკა ჯაფარიძე
46მათე ჯაფარიძე
46ნინო ჯაფარიძე
46გიორგი ჯვარიძე
46ნინო ჯვარიძე
46ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
46 ნიკოლოზი ჯობავა
46საბა ჯობავა
46მარიამი ჯოხტაბერიძე