მოსწავლეების სია ( 754 )  - კლასი


46გიორგი ჯაფარიძე
46დავითი ჯაფარიძე
46დანიელი ჯაფარიძე
46ვაკო ჯაფარიძე
46ლაშა ჯაფარიძე
46ლუკა ჯაფარიძე
46მათე ჯაფარიძე
46ნინო ჯაფარიძე
46გიორგი ჯვარიძე
46ნინო ჯვარიძე
46ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
46 ნიკოლოზი ჯობავა
46საბა ჯობავა
46მარიამი ჯოხტაბერიძე