მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48იოანე ჯავახიშვილი
48ნიკოლოზი ჯამდელიანი
48გიორგი ჯაფარიძე
48დავითი ჯაფარიძე
48დანიელი ჯაფარიძე
48ვაკო ჯაფარიძე
48ლაშა ჯაფარიძე
48ლუკა ჯაფარიძე
48მათე ჯაფარიძე
48ნინო ჯაფარიძე
48დაჩი ჯაჭვაძე
48საბა ჯაჭვაძე
48გიორგი ჯვარიძე
48ნინო ჯვარიძე
48ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
48დიმიტრი ჯიხვაშვილი
48 ნიკოლოზი ჯობავა
48მარიამი ჯოხტაბერიძე