მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47დემეტრე ძიგავა
47ბარბარე ძინძიბაძე
47თამარი ძინძიბაძე
47მერაბი ძინძიბაძე
47ანდრია წასიძე
47მარიამი წასიძე
47ანა წეველიძე
47ალექსანდრე წერეთელი
47მარი წერეთელი
47გიორგი წიბლიაშვილი
47ანა წიკლაური
47გიორგი წიკლაური
47გიორგი წიკლაური
47ლუკა წიკლაური
47მარიამი წიკლაური
47მარიამი წიკლაური
47ნიკოლოზ წიტაიშვილი
47საბა წიტაიშვილი
47ნიკოლოზი წიქარიძე
47დავითი წოწონავა