მოსწავლეების სია ( 697 )  - კლასი


45ნიკოლოზ ჯამდელიანი
45გიორგი ჯაფარიძე
45დავითი ჯაფარიძე
45ვაკო ჯაფარიძე
45ლაშა ჯაფარიძე
45ლუკა ჯაფარიძე
45მათე ჯაფარიძე
45ნინო ჯაფარიძე
45დაჩი ჯაჭვაძე
45საბა ჯაჭვაძე
45გიორგი ჯვარიძე
45ნინო ჯვარიძე
45ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
45დიმიტრი ჯიხვაშვილი
45გიორგი ჯიჯეიშვილი
45 ნიკოლოზი ჯობავა
45მარიამი ჯოხტაბერიძე