მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52გიორგი ქვრივიშვილი
52ლიზი ქვრივიშვილი
52გიორგი ქიმაძე
52ნიკოლოზი ქიმაძე
52გიორგი ქიტიაშვილი
52ერეკლე ქიტიაშვილი
52თორნიკე ქიტიაშვილი
52ანდრია ქობალია
52გაბრიელი ქობალია
52მარიამი ქობალია
52გიორგი ქსოვრელი
52ელენე ქსოვრელი
52ლაზარე ქსოვრელი
52მიქაელ ქსოვრელი
52ნიკოლოზი ქსოვრელი
52მარიამ ქუბრიაშვილი
52ანდრია ქურდიანი
52იოანე ქურდიანი
52ანიტა ღვინაშვილი
52გაგა ღვინიაშვილი