მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


45მარიამ ცაავა
45საბა ცაავა
45ბარბარე ცერცვაძე
45ეკატერინე ცერცვაძე
45რეზი ცერცვაძე
45ელენე ცინცაძე
45ელენე ცინცაძე
45მარიამი ცინცაძე
45ნინო ცინცაძე
45გიორგი ციხიშვილი
45მარიამი ციხიშვილი
45დავითი ცუცქირიძე
45რეზო ცუცქირიძე
45თინათინი ცხელიშვილი
45ბარბარე ძარია
45ბარბარე ძინძიბაძე
45თამარი ძინძიბაძე
45ანდრია წასიძე
45მარიამი წასიძე
45მარი წერეთელი