მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48მარიამ ცაავა
48საბა ცაავა
48ეკატერინე ცერცვაძე
48რეზი ცერცვაძე
48ელენე ცინცაძე
48ელენე ცინცაძე
48მარიამი ცინცაძე
48ნინო ცინცაძე
48გიორგი ციხიშვილი
48მარიამი ციხიშვილი
48დავითი ცუცქირიძე
48რეზო ცუცქირიძე
48თინათინი ცხელიშვილი
48ბარბარე ძარია
48ბარბარე ძინძიბაძე
48თამარი ძინძიბაძე
48ანდრია წასიძე
48მარიამი წასიძე
48მარი წერეთელი
48გიორგი წიბლიაშვილი