მოსწავლეების სია ( 922 )  - კლასი


55ალექსანდრე სუპატაშვილი
55ზაზა სუპატაშვილი
55ნინი სხილაძე
55რეზო სხილაძე
55საბა სხილაძე
55გიორგი სხირტლაძე
55ილია ტაბიძე
55მარიამ ტაბიძე
55ელენე ტაკიძე
55ანასტასია ტალიაშვილი
55გაბრიელი ტალიაშვილი
55გიორგი ტალიაშვილი
55ლუკა ტალიაშვილი
55მარიამი ტალიაშვილი
55ნიკოლოზ ტალიაშვილი
55სალომე ტალიაშვილი
55ელენე ტატიშვილი
55ქეთევანი ტერტერაშვილი
55საბა ტვილდიანი
55მარიამი ტრაპაიძე