მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48ლიკა ბენდიანიშვილი
48ლუკა ბეჟიტაშვილი
48ნიკა ბეჟიტაშვილი
48დავითი ბერიაშვილი
48გელა ბერიშვილი
48თამარი ბერიშვილი
48კესარია ბერიძე
48ლუკა ბერიძე
48ნიკოლოზი ბერიძე
48დემეტრე ბერძულიშვილი
48თინათინი ბერძულიშვილი
48ლუკა ბესტავაშვილი
48ლუკა ბექურიძე
48მია ბიგანაშვილი
48გაბრიელ ბითაძე
48ელენე ბითაძე
48ლიკა ბითაძე
48ალექსანდრე ბიკაშვილი
48დემეტრე ბიკაშვილი
48თინათინ ბიკაშვილი