მოსწავლეების სია ( 922 )  - კლასი


55ქეთევანი ნოზაძე
55გაბრიელი ოდიშელიძე
55ვასილი ოდიშელიძე
55თორნიკე ოდიშელიძე
55გახა ონიანი
55დემეტრე ოსეფაიშვილი
55ალექსანდრე ოსეფაშვილი
55გიორგი ოსეფაშვილი
55დანიელი ოსეფაშვილი
55ლუკა ოსეფაშვილი
55ელენე ოტიაშვილი
55მარიამი ოქროპირიძე
55ნინო ოქროპირიძე
55გიორგი ოქროჭელიძე
55ერეკლე ოშორიძე
55ლიზი ოშორიძე
55ლუკა ოშორიძე
55სესილი ოჩხიკიძე
55დავითი ოძელაშვილი
55ნიკა პაკელიანი