მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ნიკოლოზ ნიკოლაიშვილი
54დავით ნინუა
54კონსტანტინე ნინუა
54ლუკა ნიჟარაძე
54ნიკოლოზი ნიჟარაძე
54გაბრიელი ოდიშელიძე
54ვასილი ოდიშელიძე
54თორნიკე ოდიშელიძე
54გახა ონიანი
54ნიკოლოზ ონიანი
54ანი ორბელაძე
54დემეტრე ოსეფაიშვილი
54ალექსანდრე ოსეფაშვილი
54გიორგი ოსეფაშვილი
54დანიელი ოსეფაშვილი
54ლუკა ოსეფაშვილი
54ეკატერინე ოტიაშვილი
54ელენე ოტიაშვილი
54გიორგი ოქროპირიძე
54მარიამი ოქროპირიძე