მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


55ალექსანდრე ოსეფაშვილი
55გიორგი ოსეფაშვილი
55დანიელი ოსეფაშვილი
55ლუკა ოსეფაშვილი
55ელენე ოტიაშვილი
55მარიამი ოქროპირიძე
55ნინო ოქროპირიძე
55გიორგი ოქროჭელიძე
55ლიზი ოშორიძე
55ლუკა ოშორიძე
55თებე ოჩხიკიძე
55დავითი ოძელაშვილი
55თეა ოძელაშვილი
55ნიკა პაკელიანი
55ანასტასია პაპასკირი
55ივანე პაპასკირი
55ნიკოლოზი პაპასკირი
55პაპუნა პაპაშვილი
55ლიზი პაპიაშვილი
55ალექსანდრე პაპუაშვილი