მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


55ანა ნამიჭეიშვილი
55მარიამი ნასარაია
55ქეთევან ნასარაია
55გაბრიელ ნასყიდაშვილი
55პეტრე ნასყიდაშვილი
55სანდრო ნასყიდაშვილი
55სიდონია ნასყიდაშვილი
55ნუცა ნაფეტვარიძე
55პავლე ნაფეტვარიძე
55სალომე ნაფეტვარიძე
55ნიკოლოზ ნიკოლაიშვილი
55დავით ნინუა
55კონსტანტინე ნინუა
55ლუკა ნიჟარაძე
55ნიკოლოზი ნიჟარაძე
55გაბრიელი ოდიშელიძე
55ვასილი ოდიშელიძე
55თორნიკე ოდიშელიძე
55გახა ონიანი
55დემეტრე ოსეფაიშვილი