მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52თორნიკე ოდიშელიძე
52ნიკოლოზ ონიანი
52ნინო ორაგველიძე
52ანი ორბელაძე
52დემეტრე ოსეფაიშვილი
52გიორგი ოსეფაშვილი
52დანიელი ოსეფაშვილი
52ლუკა ოსეფაშვილი
52ეკატერინე ოტიაშვილი
52გიორგი ოქროპირიძე
52მარიამი ოქროპირიძე
52ნინო ოქროპირიძე
52გიორგი ოქროჭელიძე
52ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
52ლიზი ოშორიძე
52ლუკა ოშორიძე
52თებე ოჩხიკიძე
52დავითი ოძელაშვილი
52თეა ოძელაშვილი
52მარიამი პაკელიანი