მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48გაბრიელი ტალიაშვილი
48გიორგი ტალიაშვილი
48დავითი ტალიაშვილი
48ნიკოლოზ ტალიაშვილი
48სალომე ტალიაშვილი
48სალომე ტატიშვილი
48ქეთევანი ტატიშვილი
48საბა ტვილდიანი
48დავითი ტოტიკაშვილი
48ლუკა ტრაპაიძე
48მარიამი ტრაპაიძე
48გიორგი ტურაშვილი
48დავითი ტურაშვილი
48ალექსანდრე უგრეხელიძე
48ანა უგრეხელიძე
48გაბრიელი უგრეხელიძე
48ქეთევანი უგრეხელიძე
48გიორგი ურიდია
48ილარიონი უჯერაშვილი
48მიხეილი უჯერაშვილი