მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47ვასილი ოდიშელიძე
47თორნიკე ოდიშელიძე
47ნიკოლოზ ონიანი
47ნინო ორაგველიძე
47ანი ორბელაძე
47დემეტრე ოსეფაიშვილი
47გიორგი ოსეფაშვილი
47ლუკა ოსეფაშვილი
47ეკატერინე ოტიაშვილი
47გიორგი ოქროპირიძე
47მარიამი ოქროპირიძე
47ნინო ოქროპირიძე
47გიორგი ოქროჭელიძე
47ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
47ლიზი ოშორიძე
47თებე ოჩხიკიძე
47დავითი ოძელაშვილი
47თეა ოძელაშვილი
47მარიამი პაკელიანი
47ნიკა პაკელიანი