მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52მარიამი მეტრეველი
52შიო მეტრეველი
52გიორგი მეფარიშვილი
52დავით მეფარიშვილი
52მარიამ მექვაბიშვილი
52საბა მექვაბიშვილი
52დემეტრე მექოშვილი
52მათე მექოშვილი
52მარიამ მექოშვილი
52ელენე მეშველიანი
52ანდრია მეხრიშვილი
52გაგი მეხრიშვილი
52ნიკოლოზი მთავრიშვილი
52ნინო მთავრიშვილი
52გიორგი მიგდისაშვილი
52რატი მინაშვილი
52ელენე მიქაია
52ანდრია მიხელიძე
52დაჩი მკერვალიძე
52მათე მკერვალიძე