მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


45მარიამი ოქროპირიძე
45ნინო ოქროპირიძე
45გიორგი ოქროჭელიძე
45ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
45თეა ოძელაშვილი
45ნიკა პაკელიანი
45ნინო პაკელიანი
45ანასტასია პაპასკირი
45ივანე პაპასკირი
45ნიკოლოზი პაპასკირი
45ნიკოლოზი პაპასკირი
45კატო პაპაშვილი
45პაპუნა პაპაშვილი
45სანდრო პაპაშვილი
45ალექსანდრე პაპუაშვილი
45გიორგი პაპუაშვილი
45ანა პაპუნაშვილი
45ანასტასია პარკაია
45მოსე ჟორჟოლიანი
45სანდრო ჟორჟოლიანი