მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54საბა ლომსაძე
54მარიამ ლორთქიფანიძე
54ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
54ელენე ლურსმანაშვილი
54სალომე ლურსმანაშვილი
54მარიამ მადურაშვილი
54ქეთევანი მადურაშვილი
54ანა მაისურაძე
54ზურა მაისურაძე
54ლუკა მაისურაძე
54ლუკა მაისურაძე
54ნიკოლოზ მაისურაძე
54ნიკოლოზი მაისურაძე
54ნინო მაისურაძე
54რატი მაისურაძე
54სანდრო მაისურაძე
54ნუცა მაკარაშვილი
54ბარბარე მამაგულიშვილი
54გიორგი მამაგულიშვილი
54ელენე მამაგულიშვილი