მოსწავლეების სია ( 754 )  - კლასი


46ვასილი ოდიშელიძე
46თორნიკე ოდიშელიძე
46ნიკოლოზ ონიანი
46ნინო ორაგველიძე
46ანი ორბელაძე
46ქეთევან ორბელაძე
46ლიზი ოროშიძე
46დემეტრე ოსეფაიშვილი
46გიორგი ოსეფაშვილი
46ლუკა ოსეფაშვილი
46ეკატერინე ოტიაშვილი
46გიორგი ოქროპირიძე
46მარიამი ოქროპირიძე
46ნინო ოქროპირიძე
46გიორგი ოქროჭელიძე
46ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
46თეა ოძელაშვილი
46მარიამი პაკელიანი
46ნიკა პაკელიანი
46ნინო პაკელიანი