მოსწავლეების სია ( 892 )  - კლასი


52ელენე მამაგულიშვილი
52მარიამ მამაგულიშვილი
52ქეთევან მამალაძე
52ანა მანია
52თათა მანია
52ირაკლი მანია
52ლუკა მანია
52მარიამი მარტყოფლიშვილი
52გიორგი მარუაშვილი
52ლაზარე მარუაშვილი
52დათა მარშავა
52თეკლა მარშავა
52მარიამი მარშავა
52ანდრია მასხულია
52მირიან მასხულია
52ლუკა მაღრაძე
52ნინო მაღრაძე
52დავით მაჭავარიანი
52დავითი მაჭავარიანი
52თამარ მაჭავარიანი