მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48ლიზი ოროშიძე
48დემეტრე ოსეფაიშვილი
48გიორგი ოსეფაშვილი
48ლუკა ოსეფაშვილი
48ეკატერინე ოტიაშვილი
48გიორგი ოქროპირიძე
48მარიამი ოქროპირიძე
48ნინო ოქროპირიძე
48გიორგი ოქროჭელიძე
48ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
48თეა ოძელაშვილი
48ნიკა პაკელიანი
48ნინო პაკელიანი
48ანასტასია პაპასკირი
48ივანე პაპასკირი
48ნიკოლოზი პაპასკირი
48ნიკოლოზი პაპასკირი
48კატო პაპაშვილი
48პაპუნა პაპაშვილი
48სანდრო პაპაშვილი