მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


55სანდრო ლილუაშვილი
55ალექსანდრე ლობჟანიძე
55ნიკოლოზ ლობჟანიძე
55გრიგოლ ლობჯანიძე
55ელენე ლოლაძე
55ელენე ლომთაძე
55ლუკა ლომიძე
55რუსუდანი ლომიძე
55გაბრიელ ლომსაძე
55ნიკოლოზ ლომსაძე
55საბა ლომსაძე
55მარიამ ლორთქიფანიძე
55ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
55ელენე ლურსმანაშვილი
55ლუკა ლურსმანაშვილი
55სალომე ლურსმანაშვილი
55მარიამ მადურაშვილი
55ქეთევანი მადურაშვილი
55ნუცა მაზმიშვილი
55ანა მაისურაძე