მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


55იოანე ლეჟავა
55ლიზა ლეჟავა
55ლუკა ლილუაშვილი
55ნიკოლოზ ლილუაშვილი
55სანდრო ლილუაშვილი
55ალექსანდრე ლობჟანიძე
55ნიკოლოზ ლობჟანიძე
55გრიგოლ ლობჯანიძე
55ელენე ლოლაძე
55ლუკა ლომიძე
55რუსუდანი ლომიძე
55გაბრიელ ლომსაძე
55ნიკოლოზ ლომსაძე
55საბა ლომსაძე
55მარიამ ლორთქიფანიძე
55ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
55ელენე ლურსმანაშვილი
55სალომე ლურსმანაშვილი
55მარიამ მადურაშვილი
55ქეთევანი მადურაშვილი