მოსწავლეების სია ( 923 )  - კლასი


49სანდრო ლილუაშვილი
49ლუკა ლიპარტელიანი
49ალექსანდრე ლობჟანიძე
49ნიკოლოზ ლობჟანიძე
49ელენე ლოლაძე
49ნანა ლოლაძე
49ვახტანგი ლომიძე
49ლუკა ლომიძე
49რუსუდანი ლომიძე
49გაბრიელ ლომსაძე
49ლაზარე ლომსაძე
49საბა ლომსაძე
49მარიამ ლორთქიფანიძე
49ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
49ქეთევანი მადურაშვილი
49ხატია მათიაშვილი
49ანა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ნაზი მაისურაძე