მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52ნანა ლოლაძე
52ვახტანგი ლომიძე
52ლუკა ლომიძე
52რუსუდანი ლომიძე
52გაბრიელ ლომსაძე
52ლაზარე ლომსაძე
52საბა ლომსაძე
52მარიამ ლორთქიფანიძე
52ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
52ქეთევანი მადურაშვილი
52ხატია მათიაშვილი
52ანა მაისურაძე
52ლუკა მაისურაძე
52ლუკა მაისურაძე
52ნიკოლოზ მაისურაძე
52ნიკოლოზი მაისურაძე
52ნინო მაისურაძე
52ნუცა მაკარაშვილი
52ბარბარე მამაგულიშვილი
52გიორგი მამაგულიშვილი