მოსწავლეების სია ( 697 )  - კლასი


45ვასილი ოდიშელიძე
45თორნიკე ოდიშელიძე
45ელენე ოვაშვილი
45ნიკოლოზ ონიანი
45ნინო ორაგველიძე
45ანი ორბელაძე
45სალომე ორბელაძე
45ქეთევან ორბელაძე
45ლიზი ოროშიძე
45გიორგი ორჯონიკიძე
45დემეტრე ოსეფაიშვილი
45გიორგი ოსეფაშვილი
45ეკატერინე ოტიაშვილი
45გიორგი ოქროპირიძე
45მარიამი ოქროპირიძე
45ნინო ოქროპირიძე
45გიორგი ოქროჭელიძე
45ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
45ნიკა პაკელიანი
45ნინო პაკელიანი