მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


55ელენე კოპალიანი
55ლილე კოპალიანი
55შიო კოპალიანი
55დუდანა კოპაძე
55ეგნატე კოპაძე
55ნიკოლოზ კოპაძე
55ნიკოლოზ კორტი
55საბა კორტი
55საბა კოჭლამაზაშვილი
55ანასტასია კოხრეიძე
55საბა კოხრეიძე
55სანდრო კოხტაშვილი
55ლაზარე კუბლაშვილი
55ანასტასია კუნდუხაშვილი
55დავითი კუნდუხაშვილი
55ანდრია კუნჭულია
55ნატალია კუნჭულია
55ნიკოლოზი კუნჭულია
55ნიკოლოზი კურკუმული
55ანდრია კურტანიძე