მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54მაგდა კობაიძე
54საბა კობაიძე
54დავითი კობალაძე
54ელენე კობალაძე
54საბა კობალაძე
54ლილე კობახიძე
54ნიკოლოზი კობახიძე
54ალექსანდრე კობერიძე
54ელისაბედი კობერიძე
54გიორგი კოპალეიშვილი
54ელენე კოპალიანი
54ლილე კოპალიანი
54შიო კოპალიანი
54დუდანა კოპაძე
54ეგნატე კოპაძე
54ნიკოლოზ კოპაძე
54ნიკოლოზ კორტი
54საბა კორტი
54დავითი კოჭლამაზაშვილი
54საბა კოჭლამაზაშვილი