მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48ანდრია მიხელიძე
48ელენე მიხელიძე
48დაჩი მკერვალიძე
48გურამი მოდებაძე
48თათა მოდებაძე
48მარიამი მოდებაძე
48ნინო მოდებაძე
48ანდრია მოლაშვილი
48ალექსანდრე მრელაშვილი
48ლაზარე მუზაშვილი
48ნიკოლოზი მუზაშვილი
48ლუკა მუშკუდიანი
48ბარბარე მჭედლიძე
48გიორგი მჭედლიძე
48დავითი მჭედლიძე
48მარიამი მჭედლიძე
48სოფიო მჭედლიძე
48გიორგი ნავეერიანი
48ანა ნავერიანი
48თამთა ნავერიანი