მოსწავლეების სია ( 922 )  - კლასი


55თომა არაჩაშვილი
55ნატალია არაჩაშვილი
55პეტრე არაჩაშვილი
55გიორგი არჩვაძე
55ლუკა არჩვაძე
55საბა არჩვაძე
55გიორგი ასათიანი
55თამარი ასათიანი
55ტარიელ ასათიანი
55ანდრია აფციაური
55დემეტრე აფციაური
55ავთანდილი ახალკაციშვილი
55დანიელ ახალკაციშვილი
55ნიკოლოზ ახვერდიშვილი
55ანდრია ბაბალაშვილი
55ბარბარე ბაბალაშვილი
55იოანე ბაბალაშვილი
55მარიამი ბაბაჯანაშვილი
55ნიკოლოზ ბაბაჯანაშვილი
55ნინო ბაბლუანი