მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ალექსანდრე ლობჟანიძე
49ნიკოლოზ ლობჟანიძე
49ელენე ლოლაძე
49ნანა ლოლაძე
49ლუკა ლომიძე
49რუსუდანი ლომიძე
49ლაზარე ლომსაძე
49საბა ლომსაძე
49მარიამ ლორთქიფანიძე
49ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
49ხატია მათიაშვილი
49ანა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ნაზი მაისურაძე
49ნიკოლოზ მაისურაძე
49ნიკოლოზი მაისურაძე
49ნუცა მაკარაშვილი
49ბარბარე მამაგულიშვილი
49გიორგი მამაგულიშვილი