მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52სალომე ივანიშვილი
52ზვიად ივარდავა
52ანასტასია ინჯგია
52თეკლა იორდამოვი
52ეკატერინე იოსელიანი
52ერეკლე იოსელიანი
52მიქაელ იოსელიანი
52არჩილი ირემაშვილი
52თამარ ირემაშვილი
52თამარი ირემაშვილი
52ლუკა ირემაშვილი
52ლიზი კაკაჩია
52ლუკა კაკაჩია
52ანასტასია კალანდარიშვილი
52ბარბარე კალანდარიშვილი
52ელისაბედ კალანდარიშვილი
52საბა კალანდარიშვილი
52ანა კალაძე
52ნიკოლოზ კალაძე
52ანა კანდელაკი