მოსწავლეების სია ( 697 )  - კლასი


45იოანე ლეჟავა
45ლიზა ლეჟავა
45ნიკოლოზ ლილუაშვილი
45ლუკა ლიპარტელიანი
45ალექსანდრე ლობჟანიძე
45ნიკოლოზ ლობჟანიძე
45ელენე ლოლაძე
45ნანა ლოლაძე
45ლუკა ლოლუა
45ლევანი ლომოური
45გენო ლომსაძე
45ლაზარე ლომსაძე
45საბა ლომსაძე
45ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
45ხატია მათიაშვილი
45ანა მაისურაძე
45ეკატერინე მაისურაძე
45ლუკა მაისურაძე
45ლუკა მაისურაძე
45მიშიკო მაისურაძე