მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54გაბრიელ გოგუაძე
54ილია გოგუაძე
54გიორგი გოდერძიშვილი
54დავით გოდერძიშვილი
54მარიამ გოდერძიშვილი
54ნინო გოჩიაშვილი
54ელენე გოჩიტაშვილი
54მარიკა გოჩიტაშვილი
54საბა გრძელიშვილი
54ანდრია გულიაშვილი
54გიორგი გულიაშვილი
54მარიამი გუნია
54ნიკოლოზი გუნია
54გუგა გურგენიძე
54ნიკოლოზი გურესაშვილი
54ანდრია გურული
54ანნა გურული
54გიორგი გუშარაშვილი
54გურამი გუშარაშვილი
54ნიკოლოზ დავითაშვილი