მოსწავლეების სია ( 923 )  - კლასი


49თორნიკე გოგუაძე
49ილია გოგუაძე
49გიორგი გოდერძიშვილი
49დავით გოდერძიშვილი
49მარიამ გოდერძიშვილი
49ნიკოლოზი გოლეთიანი
49ნიტა გოლეთიანი
49დავით გომიაშვილი
49მარიამი გომიაშვილი
49ელენე გოჩიტაშვილი
49საბა გრძელიშვილი
49ნიკოლოზი გრძელიძე
49დავითი გუდავაძე
49ანდრია გულიაშვილი
49მარიამ გულისაშვილი
49მარიამი გუნია
49ნიკოლოზი გუნია
49გუგა გურგენიძე
49ნიკოლოზი გურესაშვილი
49საბა გურესაშვილი