მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52გაბრიელ გოგუაძე
52ილია გოგუაძე
52გიორგი გოდერძიშვილი
52დავით გოდერძიშვილი
52მარიამ გოდერძიშვილი
52ნიკოლოზი გოლეთიანი
52ნიტა გოლეთიანი
52დავით გომიაშვილი
52მარიამი გომიაშვილი
52ნინო გოჩიაშვილი
52ელენე გოჩიტაშვილი
52საბა გრძელიშვილი
52ნიკოლოზი გრძელიძე
52დავითი გუდავაძე
52ანდრია გულიაშვილი
52მარიამი გუნია
52ნიკოლოზი გუნია
52გუგა გურგენიძე
52ნიკოლოზი გურესაშვილი
52საბა გურესაშვილი