მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48მაია დვალი
48ნიკოლოზი დვალი
48ანა დოლიძე
48ბარბარე დურგლიშვილი
48დემეტრე დურგლიშვილი
48რუსუდანი დურგლიშვილი
48სალომე დურგლიშვილი
48ლევანი დუშუაშვილი
48სანდრო დუშუაშვილი
48გვანცა ედიშერაშვილი
48ალექსანდრე ეთერია
48ანასტასია ელბაქიძე
48გიორგი ელბაქიძე
48ნინო ელბაქიძე
48გურამი ემუხვარი
48ანა ერაძე
48მარიამ ერაძე
48ნუცა ერაძე
48ქეთევანი ერაძე
48მარიამ ეფრემიძე