მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ანა აბულიძე
54მარიამი აბულიძე
54ზურა აგაშენაშვილი
54თინათინი აგაშენაშვილი
54ანა ავალიანი
54ნუცა ავალიანი
54ლიზი ავქოფაშვილი
54ლუკა ავქოფაშვილი
54საბა ავქოფაშვილი
54ანა აზარიაშვილი
54ილია ალადაშვილი
54დავითი ალანია
54მიხეილი ალანია
54ნიკოლოზ ალიმბარაშვილი
54დავითი ამირანაშვილი
54ელენე ამირანაშვილი
54მარიამი ამირანაშვილი
54ნანუკა ამირანაშვილი
54ნინო ამირანაშვილი
54პეტრე ანდრიაძე