მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ნიკოლოზი გოლეთიანი
49დავით გომიაშვილი
49მარიამი გომიაშვილი
49საბა გრძელიშვილი
49ანდრია გულიაშვილი
49მარიამ გულისაშვილი
49მარიამი გუნია
49ნიკოლოზი გუნია
49გუგა გურგენიძე
49ნიკოლოზი გურესაშვილი
49საბა გურესაშვილი
49გიორგი გუშარაშვილი
49გურამი გუშარაშვილი
49ლუკა დაგარგულია
49ნიკოლოზ დავითაშვილი
49თეკლა დავითულიანი
49ოთარი დავითულიანი
49ანდრია დავლაშერიძე
49გიორგი დავლაშერიძე
49ელენე დათულიშვილი