მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47ნიკოლოზი გოლეთიანი
47დავით გომიაშვილი
47მარიამი გომიაშვილი
47საბა გრძელიშვილი
47ანდრია გულიაშვილი
47მარიამ გულისაშვილი
47მარიამი გუნია
47ნიკოლოზი გუნია
47გუგა გურგენიძე
47ნიკოლოზი გურესაშვილი
47საბა გურესაშვილი
47გიორგი გუშარაშვილი
47გურამი გუშარაშვილი
47ლუკა დაგარგულია
47ნიკოლოზ დავითაშვილი
47თეკლა დავითულიანი
47ოთარი დავითულიანი
47ანდრია დავლაშერიძე
47გიორგი დავლაშერიძე
47ელენე დათულიშვილი