მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52ანდრია გვარამაძე
52ალექსანდრე გვასალია
52გვანცა გველებიანი
52თამთა გველებიანი
52ლილი გველებიანი
52ტარიელი გველებიანი
52ცოტნე გველებიანი
52ბარბარე გვილავა
52გიორგი გვილავა
52ირაკლი გვილავა
52ალექსანდრე გიგაური
52ანა გიგაური
52მარიამი გიგაური
52მარიამი გიგილაშვილი
52ბარბარე გიგუაშვილი
52თამარი გიგუაშვილი
52ლიზი გიგუაშვილი
52მარიამი გიგუაშვილი
52ანა გიორგაძე
52გიორგი გიორგაძე