მოსწავლეების სია ( 922 )  - კლასი


55ლუკა გელოვანი
55ნიკოლოზი გელოვანი
55ანა გელხაური
55ანუკი გელხაური
55სალომე გელხაური
55მარიამ გემაზაშვილი
55მერაბ გეწაძე
55ნინო გეწაძე
55ქეთევანი გეწაძე
55ნიტა გვაზავა
55ანდრია გვარამაძე
55გაბრიელ გველებიანი
55გაბრიელ გველებიანი
55გვანცა გველებიანი
55ლილი გველებიანი
55ქეთევანი გველებიანი
55ცოტნე გველებიანი
55ბარბარე გვილავა
55გიორგი გვილავა
55ელენე გიგაური