მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


46ბარბარე გვილავა
46გიორგი გვილავა
46ირაკლი გვილავა
46ალექსანდრე გიგაური
46ანა გიგაური
46მარიამი გიგაური
46ბარბარე გიგუაშვილი
46ლიზი გიგუაშვილი
46ანა გიორგაძე
46გიორგი გიორგაძე
46ქეთევანი გიორგაძე
46გიორგძე გიორგი
46გოგა გოგია
46საბა გოგია
46ანასტასია გოგილაშვილი
46ბარბარე გოგილაშვილი
46ელისაბედი გოგილაშვილი
46იოანე გოგილაშვილი
46ნიკოლოზი გოგიტაშვილი
46ლევანი გოგიჩაიშვილი