მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


52ლუკა გასვიანი
52ნიკოლოზი გასვიანი
52ბარბარე გაჩეჩილაძე
52გიორგი გაჩეჩილაძე
52ია გაჩეჩილაძე
52ქეთევან გაჩეჩილაძე
52ელისაბედი გახარია
52ნიკოლოზი გახარია
52საბა გეგეჩკორი
52იური გელაშვილი
52ნინო გელაშვილი
52სალომე გელაშვილი
52ლუკა გელოვანი
52ნიკოლოზი გელოვანი
52ანა გელხაური
52ანუკი გელხაური
52სალომე გელხაური
52მალხაზ გეწაძე
52ნინო გეწაძე
52ქეთევანი გეწაძე