მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54ბარბარე გათენაშვილი
54დათა გათენაშვილი
54ლუკა გათენაშვილი
54ნატალია გათენაშვილი
54ნიკოლოზი გათენაშვილი
54ცოტნე გათენაშვილი
54ალექსანდრე გამყრელიძე
54გაბრიელი გამყრელიძე
54თამარი გამყრელიძე
54იოანე გამყრელიძე
54ნიკოლოზი გამყრელიძე
54გიორგი გამჯაშვილი
54თამარი გამჯაშვილი
54ანა გასვიანი
54ელენე გასვიანი
54ლილე გასვიანი
54ლუკა გასვიანი
54ნია გასვიანი
54ნიკოლოზი გასვიანი
54ბარბარე გაჩეჩილაძე