მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47ალექსანდრე გვასალია
47გვანცა გველებიანი
47თამთა გველებიანი
47ლილი გველებიანი
47ტარიელი გველებიანი
47ბარბარე გვილავა
47გიორგი გვილავა
47ირაკლი გვილავა
47ალექსანდრე გიგაური
47ანა გიგაური
47მარიამი გიგაური
47ბარბარე გიგუაშვილი
47ლიზი გიგუაშვილი
47ანა გიორგაძე
47გიორგი გიორგაძე
47დემეტრე გიორგაძე
47ქეთევანი გიორგაძე
47გიორგძე გიორგი
47დაჩი გობეჯიშვილი
47გოგა გოგია