მოსწავლეების სია ( 945 )  - კლასი


54თეკლე ბუშელაშვილი
54ლუკა ბუშელაშვილი
54ანდრია ბუხრაშვილი
54გიორგი ბუხრაშვილი
54ბესარიონ გაბუნია
54გიორგი გაბუნია
54თეკლა გაბუნია
54კვირიკე გაბუნია
54მიხეილი გაბუნია
54გიორგი გაგიშვილი
54ილია გაგიშვილი
54ნიკოლოზი გაგიშვილი
54გაბრიელი გაგნიძე
54ნინა გაგნიძე
54ანდრია გადელია
54თეკლა გადელია
54მარიამ გავაშელიშვილი
54ნიკოლოზი გავაშელიშვილი
54ნინო გაზდელიანი
54ანდრია გათენაშვილი