მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47ალექსანდრე გამყრელიძე
47ანა გამყრელიძე
47თამარი გამყრელიძე
47ნიკოლოზი გამყრელიძე
47ლუკა გასვიანი
47ნიკოლოზი გასვიანი
47ია გაჩეჩილაძე
47ქეთევან გაჩეჩილაძე
47ნიკოლოზი გახარია
47საბა გეგეჩკორი
47იური გელაშვილი
47ნინო გელაშვილი
47სალომე გელაშვილი
47ლუკა გელოვანი
47ნიკოლოზი გელოვანი
47ანა გელხაური
47ნინი გელხაური
47სალომე გელხაური
47ანდრია გვარამაძე
47ლიზი გვარამაძე