მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


45ნიკოლოზი გამყრელიძე
45შალვა გამყრელიძე
45ლუკა გასვიანი
45ია გაჩეჩილაძე
45ქეთევან გაჩეჩილაძე
45გურამი გეგეშიძე
45მარიამი გეგეშიძე
45საბა გეგეჩკორი
45იური გელაშვილი
45მარიამი გელაშვილი
45ნინო გელაშვილი
45სალომე გელაშვილი
45ლუკა გელოვანი
45ნიკოლოზი გელოვანი
45ანა გელხაური
45ნინი გელხაური
45ანდრია გვარამაძე
45ლიზი გვარამაძე
45გვანცა გველებიანი
45თამთა გველებიანი