მოსწავლეების სია ( 893 )  - კლასი


55ნიკოლოზი გაგიშვილი
55გაბრიელი გაგნიძე
55ნინა გაგნიძე
55ანდრია გადელია
55თეკლა გადელია
55მარიამ გავაშელიშვილი
55ნიკოლოზი გავაშელიშვილი
55ანდრია გათენაშვილი
55ბარბარე გათენაშვილი
55დათა გათენაშვილი
55ლუკა გათენაშვილი
55ნატალია გათენაშვილი
55ნიკოლოზი გათენაშვილი
55ცოტნე გათენაშვილი
55ალექსანდრე გამყრელიძე
55გაბრიელი გამყრელიძე
55იოანე გამყრელიძე
55ნიკოლოზი გამყრელიძე
55გიორგი გამჯაშვილი
55თამარი გამჯაშვილი