მოსწავლეების სია ( 779 )  - კლასი


46ლუკა გასვიანი
46ნიკოლოზი გასვიანი
46ია გაჩეჩილაძე
46ქეთევან გაჩეჩილაძე
46გურამი გეგეშიძე
46საბა გეგეჩკორი
46იური გელაშვილი
46ნინო გელაშვილი
46სალომე გელაშვილი
46ლუკა გელოვანი
46ნიკოლოზი გელოვანი
46ანა გელხაური
46ნინი გელხაური
46სალომე გელხაური
46ანდრია გვარამაძე
46ლიზი გვარამაძე
46გვანცა გველებიანი
46თამთა გველებიანი
46ლილი გველებიანი
46ტარიელი გველებიანი