მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48გურამი გეგეშიძე
48საბა გეგეჩკორი
48იური გელაშვილი
48მარიამი გელაშვილი
48ნინო გელაშვილი
48სალომე გელაშვილი
48ლუკა გელოვანი
48ნიკოლოზი გელოვანი
48ანა გელხაური
48ნინი გელხაური
48ანდრია გვარამაძე
48ლიზი გვარამაძე
48გვანცა გველებიანი
48თამთა გველებიანი
48ლილი გველებიანი
48ტარიელი გველებიანი
48ბარბარე გვილავა
48გიორგი გვილავა
48ილია გვილავა
48ირაკლი გვილავა