მოსწავლეების სია ( 697 )  - კლასი


45სალომე გამრეკელი
45ავთანდილ გამრეკელიძე
45ალექსანდრე გამყრელიძე
45ანა გამყრელიძე
45თამარი გამყრელიძე
45შალვა გამყრელიძე
45ლუკა გასვიანი
45რეზი გაფრინდაშვილი
45ია გაჩეჩილაძე
45ქეთევან გაჩეჩილაძე
45გურამი გეგეშიძე
45მარიამი გეგეშიძე
45საბა გეგეჩკორი
45მარიამი გელაშვილი
45ნინო გელაშვილი
45სალომე გელაშვილი
45ლუკა გელოვანი
45ნიკოლოზი გელოვანი
45ანა გელხაური
45ნინი გელხაური