მოსწავლეების სია ( 758 )  - კლასი


48ანა აბაშიძე
48ნიკოლოზი აბაშიძე
48მარიამი აბესაძე
48ნინია აბესაძე
48საბა აბესაძე
48სალომე აბესაძე
48ანანო აბრამიშვილი
48ელენე აბრამიშვილი
48ანა აბულიძე
48მარიამი აბულიძე
48ზურა აგაშენაშვილი
48თინათინი აგაშენაშვილი
48ლიზი ავქოფაშვილი
48ანა აზარიაშვილი
48ლამარია აზარიაშვილი
48ნიკოლოზი აზმაიფარაშვილი
48დავითი ალანია
48მიხეილი ალანია
48ნიკოლოზ ალექსანდრია
48როსტომი ალთუნაშვილი