მოსწავლეების სია ( 777 )  - კლასი


45ანა აბაშიძე
45ნიკოლოზი აბაშიძე
45მარიამი აბესაძე
45ნინია აბესაძე
45საბა აბესაძე
45სალომე აბესაძე
45ანანო აბრამიშვილი
45ელენე აბრამიშვილი
45ანა აბულიძე
45მარიამი აბულიძე
45ზურა აგაშენაშვილი
45თინათინი აგაშენაშვილი
45ლიზი ავქოფაშვილი
45ანა აზარიაშვილი
45ლამარია აზარიაშვილი
45ნიკოლოზი აზმაიფარაშვილი
45დავითი ალანია
45მიხეილი ალანია
45ნიკოლოზ ალექსანდრია
45როსტომი ალთუნაშვილი