მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ანა აბაშიძე
49ილია აბაშიძე
49მარიამი აბესაძე
49ნიკოლოზ აბესაძე
49ნინია აბესაძე
49ნუცა აბესაძე
49საბა აბესაძე
49სალომე აბესაძე
49ანანო აბრამიშვილი
49ელენე აბრამიშვილი
49ნინო აბრამიშვილი
49დავითი აბუაშვილი
49დიმიტრი აბულაძე
49ელესია აბულაძე
49ანა აბულიძე
49მარიამი აბულიძე
49ზურა აგაშენაშვილი
49თინათინი აგაშენაშვილი
49ლიზი ავქოფაშვილი
49ანა აზარიაშვილი