მოსწავლეების სია ( 819 )  - კლასი


47ანა აბაშიძე
47ილია აბაშიძე
47ნიკოლოზი აბაშიძე
47მარიამი აბესაძე
47ნინია აბესაძე
47საბა აბესაძე
47სალომე აბესაძე
47ანანო აბრამიშვილი
47ელენე აბრამიშვილი
47ნინო აბრამიშვილი
47დავითი აბუაშვილი
47ანა აბულიძე
47მარიამი აბულიძე
47ზურა აგაშენაშვილი
47თინათინი აგაშენაშვილი
47ლიზი ავქოფაშვილი
47ანა აზარიაშვილი
47დავითი ალანია
47მიხეილი ალანია
47ნიკოლოზ ალექსანდრია