მოსწავლეების სია ( 892 )  - კლასი


52ანა აბაშიძე
52ილია აბაშიძე
52მარიამი აბესაძე
52ნიკოლოზ აბესაძე
52ნინია აბესაძე
52ნუცა აბესაძე
52საბა აბესაძე
52სალომე აბესაძე
52ანანო აბრამიშვილი
52ელენე აბრამიშვილი
52ნინო აბრამიშვილი
52დავითი აბუაშვილი
52დიმიტრი აბულაძე
52ელესია აბულაძე
52ანა აბულიძე
52მარიამი აბულიძე
52ზურა აგაშენაშვილი
52თინათინი აგაშენაშვილი
52ანა ავალიანი
52ლიზი ავქოფაშვილი