სკოლაში არსებული წრეები: 

  • ხალხური სიმღერა და გალობა
  • უცხო ენა (ინგლისური) 
  • ქართული ხალხური ცეკვა 
  • მათემატიკა
  • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
  •   ფეხბურთი