სკოლაში არსებული წრეები:

  • ხელსაქმის 
  •  ხატწერის 
  • ხალხური სიმღერისა და გალობის
  • ფიზიკის 
  • უცხო ენის (ინგლისური) 
  • ქართული ხალხური ცეკვის  
  • ჭადრაკის 
  • მათემატიკის