წმ. ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების  სახელობის მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ადმინისტრაცია:

 •  სკოლის რექტორი-მოძღვარი - რუსთველი მიტროპოლიტი მეუფე იოანე
 •  სკოლის დირექტორი სასწავლო ამღზრდელობით ნაწილში - ელენე მეფარიშვილი
 • სკოლის დირექტორი სამეურნეო ნაწილში -ვახტანგ გამრეკელი
 • დირექტორის მოადგილე სასწავლო ნაწილში - ნათია ფალიანი (დაწყებითი საფეხური)       
 • დირექტორის მოადგილე სასწავლო ნაწილში -  მამა ნოე გუგუციძე (საბაზო, საშუალო საფეხური)
 • აღმზრდელობითი ნაწილის კურატორი - ლევან ქურდიანი (საბაზო, საშუალო საფეხური)
 • აღმზრდელობითი ნაწილის კურატორი - ნინო აფრიდონიძე (დაწყებითი საფეხური) 
 •  საინფორმაციო მენეჯერი - ნათია ნავერიანი
 • საქმეთამმართველი - მანანა აღაპიშვილი      

 

კათედრის გამგეები:

 • მათემატიკის კათედრა - მარინე ხარაბაძე
 • საბუნებისმეტყველო კათედრა - ნინო პატარაია
 • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა - დალი გვენცაძე
 • საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა - თამარ შაკიაშვილი
 • უცხო ენების კათედრა - მარინა ოგანეზოვა
 • ხელოვნების და სპორტის კათედრა- მაგდა მაისურაძე
 • საღვთო სჯულის კათედრა - ლევან ქურდიანი