წმ. ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების  სახელობის მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ადმინისტრაცია:

 • სკოლის დირექტორი (თავმჯდომარე) - რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე (გ. გამრეკელი)
 • სკოლის მოძღვარი - რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე (გ. გამრეკელი) 
 • ტექნიკური ნაწილის დირექტორი - ვახტანგ გამრეკელი
 • დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში - ნათია ფალიანი (დაწყებითი საფეხური)       
 • დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში -  მამა ნოე გუგუციძე (საბაზო, საშუალო საფეხური)
 • დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში - ლევან ქურდიანი (საბაზო, საშუალო საფეხური)
 • დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში - ნინო აფრიდონიძე (დაწყებითი საფეხური) 
 • ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი - ნინო სირაძე
 • სკოლი საქმისმწარმოებელი - ნათია ნავერიანი 
 • ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - თინათის ქემაშვილი  

 

კათედრის გამგეები:

 • მათემატიკის კათედრა - მარინე ხარაბაძე
 • საბუნებისმეტყველო კათედრა - ნინო პატარაია
 • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა - 
 • საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა - თამარ შაკიაშვილი
 • უცხო ენების კათედრა - მარინა ოგანეზოვა
 • ხელოვნების და სპორტის კათედრა- მაგდა მაისურაძე
 • საღვთო სჯულის კათედრა - ლევან ქურდიანი