ჯავახიშვილი მადონა

მათემატიკა, ბუნება, ხელოვნება

ფოტო