პატარაია ნინო

მათემატიკა, ფიზიკა, საღვთო სჯული

ფოტო