ქურდიანი ლევანი

საღვთო სჯული, სამოქალაქო განათლება, ხელოვნება

ფოტო